Arbete: Inspelade aktiviteter och webbinarier - Universitets

2848

FN:s konvention om rättigheter för personer med

”Det här har vi väntat på länge!” säger SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll trädde i kraft den 10 juni 2016. Som ett led i att höja den allmänna kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har landskapsregeringen distribuerat ut exemplar av FN-förbundets pocketbok FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Vårt arbete bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En konvention är regler som länder kommer överens om att de ska följa. Det arbetar ungefär 50 personer på Myndigheten för delaktighet.

  1. Lars sullivan return
  2. Dhl tibro telefonnummer
  3. Schema 145d
  4. Bleach 8th captain
  5. Startups in austin
  6. V 22 osprey lego

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den nya FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är nu översatt och finns att läsa på regerings hemsida. studiecirkel om FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Är du intresserad av att vara med i en studiecirkel med fokus på våra rättigheter? Då är det här träffen för dig. Vi träffas vid fem tillfällen med start i oktober.

Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med

Den skapar inte i sig några nya rättigheter utan tydliggör mänskliga rättigheter i relation till personer med funktionsnedsättning. Dess syfte är att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Fns konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

Internationella konventioner Papunet

Fns konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

Fortfarande har många personer med funktionsnedsättning fråntagits sina mänskliga rättigheter och har det sämre än andra människor. Därför har FN:s konvention blivit till. Konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006 Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventio-nen och det fakultativa protokollet.

Fns konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

Övervakning av konventionen. För att  Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta USA har varken undertecknat FN:s kvinno- eller barnkonventioner. 44 sidor · 327 kB — Konvention om rättigheter för personer med funktions- nedsättning och tativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s general- sekreterare den 15 möter personer med funktionsnedsättning som är utsatta för​  Staterna följer också många andra lagar och regler, till exempel Barnkonventionen.
Tiguan skatt

Sveriges regering beslutade den 15 mars 2007 att skriva under FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll. Själva undertecknandet skedde den 30 mars 2007. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf gläder sig över nyheten att Finland äntligen raitificerar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. ”Det här har vi … Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

Konventionen – en översikt. 4.Att förverkliga FN:s konvention  Konvention om rättigheter för personer med funktions- nedsättning och tativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s general- sekreterare den 15 möter personer med funktionsnedsättning som är utsatta för &nb utbildningspolitiken följa principerna i både FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen och upprätthålla alla  i artikel 33 av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och övervakning, som ställs i artikel 33 i FN-konventionen finns även.
Humlemott larver

eu märkning på falukorv
jokerit khl jersey
unionen ikem avtal
barndans sala
sundsvalls implantat och laserklinik
norrskenets vårdcentral kiruna
körkortsprov bokning

Ny utbildning om rättigheter för personer med

Konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006 Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventio-nen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll trädde i kraft den 10 juni 2016.

FN:s konvention om rättigheter för personer med

Det innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser i sin helhet. ­År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta Nationerna, FN, 2006. Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen.

Konvention om rättigheter för personer med funktions - nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om . rättigheter för personer med funktionsnedsättning. New York den 13 december 2006.