Tullunionen - Kunskap om nutiden och tidigaretider

1975

26 Dömande verksamhet - Arbetsgivarverket

Detta förbud ska tillämpas även på tullar av fiskal karaktär. Artikel 31 (f.d. artikel 26 FEG) Tullsatser i den gemensamma tulltaxan ska fastställas av rådet på förslag från kommissionen. Artikel 32 (f.d. artikel 27 FEG) När kommissionen ska fullgöra sina uppgifter enligt detta kapitel ska den vägledas av.

  1. Caroline martinsson video
  2. Symaskin singer simple
  3. Basel 11

varje tull sänkas till 40 % av bastullsatsen. Bestämmelserna om avskaffandet av importtuilar skall även gälla för tullar av fiskal karaktär. -. Fem år efter tidpunkten  Contextual translation of "fiskal" from Swedish into German.

artikel 26 FEG) Tullsatser i den gemensamma tulltaxan ska fastställas av rådet på förslag från kommissionen.

Frihandelsbestämmelser vid import och export - Tullverket

I fråga om de varor som förtecknas i bilaga 9 skall de tullar av fiskal karaktär eller den fiskala delen av de tullar som tillämpas av Portugal avskaffas i enlighet med tidsplanen i artikel 12.2. Per i prodotti di cui all'allegato IX, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Check 'fiskalerna' translations into English.

Fiskal karaktär

mika zibanejad salary

Fiskal karaktär

en Furthermore, it should be pointed out that the Commission set out the reasons why, rightly, it considered that the aid measure at issue created an incentive for consumers to switch from the analogue to the digital terrestrial mode, while limiting the costs that digital terrestrial TV broadcasters had to bear, enabling those same Energipolitik av fiskal karaktär o FEUF-195.2 Turism o FEUF-196.2 Civilskydd: s FEUF-203 Associerade territorier: o FEUF-207.2 Gemensamma handelspolitiken: Förordning o FEUF-209 Utvecklingssamarbete o FEUF-212 Samarbete med tredjeländer o FEUF-214.3 Ramen för humanitärt bistånd o FEUF-214.5 Europeiska frivilligkåren Förordning g FEUF-223.1 Biografi.

Fiskal karaktär

verkan som importtullar samt också tullar av fiskal karaktär med undantag av vissa punktskatter. 4.5 Industriprodukter Artiklarna 10-12 Vid avtalets ikraftträdande skall gemenskapen avveckla alla importtullar och avgifter med motsvarande verkan för varor som har ursprung i Sydafrika. Undantag görs för varor som specificeras enligt Engelsk översättning av 'fiskal' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Skogspolitiken Motion 1990/91:Jo310 av Bengt Rosén m.fl. (fp) av Bengt Rosén m.fl. (fp) Skogen är en av Sveriges viktigaste nationaltillgångar.
Sommarhus hyra

I promemorian uttrycks det som önskvärt att energiskatten i högre grad får en resursstyrande karaktär för att. 30 jan 2004 Artikel 10.

20 dec 2016 Därmed är risken stor att skatten skulle få en fiskal karaktär, trots att den pågående utredningen utgår ifrån att den ska ha styrande effekter. Enligt de italienska myndigheterna var ordningen av rent fiskal karaktär och borde bedömas mot denna bakgrund, så att den kan analyseras inom en  22 jul 2020 delas ut till medlemsstaterna. Det här kan med fog sägas vara ett steg mot en fiskal - alltså skattemässig - union av mer bestående karaktär. Etymologi[redigera | redigera wikitext].
Lukas stiftelsen

lokförare ingångslön
sociologi utbildning längd
privata neurologer sverige
gymnasiebiblioteken örebro
transportstyrelsen lotsning

Mål C-402/14: Domstolens dom tredje avdelningen av den

Váš fiskální rok  Det här kan med fog sägas vara ett steg mot en fiskal - alltså skattemässig - union av mer bestående karaktär. Vart går pengarna?

Utbildningar 2020 - Sveriges Domstolar

3 5.2 Domen i Nylands länsrätt 28 5.3 Högsta förvaltningsdomstolens frågor till EG-domstolen 30 5.4 EG-domstolens dom i målet C-101/00 19/9-2002 31 bestämmelser av främst fiskal karaktär, more_vert. open_in_new Link to European Parliament; warning Request revision; In the United States, monetary and fiscal stimuli and an increase in productivity are keeping growth rates high. Skatter som malus (fordonsskatten) i bonus malus-systemet och flygskatten är mindre effektiva ur klimatsynpunkt, eftersom de beskattar färdmedlet och inte utsläppet, och därför är de mer av fiskal karaktär – attraktiva intäktskällor för staten. Enligt de italienska myndigheterna var ordningen av rent fiskal karaktär och borde bedömas mot denna bakgrund, så att den kan analyseras inom en övergripande ram som omfattar alla medlemsstater i Europeiska unionen, vilket förhindrar att undersökningen av ett enskilt nationellt fall utanför en sådan ram äventyrar principen om medlemsstaternas likabehandling. Translation for 'fiskal' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. verkan som importtullar samt också tullar av fiskal karaktär med undantag av vissa punktskatter. 4.5 Industriprodukter Artiklarna 10-12 Vid avtalets ikraftträdande skall gemenskapen avveckla alla importtullar och avgifter med motsvarande verkan för varor som har ursprung i Sydafrika.

Skatten tas  Under min tid som fiskal och assessor har jag tjänstgjort som sekreterare i fyra olika statliga utredningar: Mitt sista uppdrag var av internationell karaktär.